Ponujamo velik asortiman produktov za metalurško industrijo.
Produkti

SYKOFIN International ponuja velik asortiman produktov za metalurško industrijo.

LIVARNE

  • Ferolegure
  • Polnjena žica
  • Naogljičevalec
  • Penjeni keramični filtri
  • Odstranjevalec žlindre
  • SiC (90%)

LIVARNE ALUMINIJA

  • Modifikatorji
  • Talila
  • Premazi